You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2019

  • RMK

    Jõemäe tee rekonstrueerimine

  • Merko Ehitus Eesti AS

    Pärnu linna, Audru osavalla veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamine

  • Nurme Teedeehitus OÜ

    Ida-Viru maakonnas Murru, Iisaku, Paaritsa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

Tehtud tööd aastate lõikes: