You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2019

 • RMK

  Jõemäe tee rekonstrueerimine

 • Merko Ehitus Eesti AS

  Pärnu linna, Audru osavalla veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni rajamine

 • RMK

  Saikla jääksoo veerežiimi taastamine

 • Merko Ehitus Eesti AS

  Vilivere külas ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustööd

 • Nurme Teedeehitus OÜ

  Ida-Viru maakonnas Murru, Iisaku, Paaritsa maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

Tehtud tööd aastate lõikes: