You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2016

 • Ramm Ehituse OÜ

  Lahepea 7 korterelamu VK välistrasside ehitus, hoone põranda aluse VK ehitus ja kraavide rajamine

 • Maru Ehitus AS

  Leonhard Weiss büroo-ladu välistrasside ehitustööd

 • Pärnu Vesi AS

  Pärnu Pilli 3,5,9,11 ja Suur-Jõe 38 liitumispunktide rajamine

 • RMK

  Valgma ja Sootaga maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

 • RMK

  Lannu maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

 • Tallinn Meedia OÜ

  Harku maakonnas, Saku vallas, Rebasesaba arendusala trasside ehitamine

 • Terrat AS

  Kehtna aleviku ühisveevärgi rekonstrueerimine

 • Elektrilevi OÜ

  Turba ja Harju-Risti liinikoridori hoolduspiirkonna kesk- ja madalpinge liinikoridoride puudest ning võsast puhastamine

Tehtud tööd aastate lõikes: