You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2017

 • RMK

  Ehmja maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

 • RMK

  Aidu looduskaitseala veerežiimi taastamistööd

 • RMK

  Maaparandussüsteemide hooldus 2017

 • RMK

  Kärdla kraavide rekonstrueerimine

 • RMK

  Angerja maaparandussüsteemide rekonstrueerimine

 • RMK

  Kraavidest setete ja voolutakistuste eemaldamine 2017

 • RMK

  Ikepera maaparandussüsteemi rekonstrueerimine

 • RMK

  Hara ja Rannu jääksoode loodusliku veerežiimi taastamise jätkutööd

 • RMK

  Krüüdneri-Savijussi tee rekonstrueerimine ning Savijussi tee, Prüüsi tee ja Salaküti tee ehitamine

 • Ramm Ehituse OÜ

  Uuslinna 3a VKSK välistrasside väljaehitamine

 • Viimsi Keevitus AS

  Uus3-Tehnika 11, Raua tn Märjamaal reoveekanalisatsiooni torustike ehitus

 • Raikküla Vallavalitsus

  Kabala mõisa vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus

 • Saku Maja AS

  Haavasalu tee 1,3 ning Metsise liitumispunktide rajamine

 • Põllumajandusamet

  Konnaveski jõel ja Mõisamaa ojal maaparandustööde tegemine

 • Põllumajandusamet

  Sepasoo peakraavil kraavikaevetööde tegemine

 • Saku Vallavalitsus

  Lasteaed Päikesekild sadeveetorustike ehitustööd

 • Terrat AS

  Rapla linnas Koidu, Kastani, Lepiku ja Mahlamäe tn vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus

 • Elektrilevi OÜ

  Turba ja Harju-Risti liinikoridori hoolduspiirkonna liinikoridoride puudest ning võsast puhastamine

 • RMK

  Muru maaparandussüsteemi uuendamine ja eesvoolude rekonstrueerimine

Tehtud tööd aastate lõikes: